Didim Tüp Mide Ameliyatı Fiyatları?

Didim Tüp Mide Ameliyatı Fiyatları?

Günümüzde sıklıkla tercih edilen cerrahi operasyonlardan biri de tüp mide ameliyatı işlemidir. Bu işlemler mide küçültme ameliyatı ismi ile de bilinir. Tüp mide ameliyatı işleminde midenin bir muz gibi ince uzun bir tüpe çevrilmesi işlemi gerçekleştirilir. Laparoskopik olarak gerçekleştirilen bu ameliyatta midenin yaklaşık &80’lik kısmı kesilip çıkarılarak işlem gerçekleştirilir. Bu şekilde midenin gıda alımlarının kısıtlanması mümkün olur. Bunun yanında tüp mide ameliyatlarının çok düşük düzeylerde olsa dahi gıda emilimlerinin azalmasına yardımcı olması durumu söz konusudur.

Tüp mide ameliyatı olan kişilerin iştahlarında azalma durumları söz konusu olur. Bunun yanında kilo kaybı durumu henüz yaşanmasa bile insülin direnci kırılması durumu yaşanır.

Mide Küçültme Ameliyatı Ne Kadar Sürede Gerçekleştirilir?

Tüp mide ameliyatı işlemi yaklaşık 1,5 saat gibi kısa bir sürede gerçekleştirilir. Midenin giriş ve çıkış bölümlerinin korunmasından ve sindirim sisteminde devamlılığın sağlanmasından dolayı tüp mide ameliyatından sonra riskler de son derece düşük olur. Bazen küçük de olsa yan etki durumları söz konusu olabilir.

Günümüz şartlarında risk oranları düşük, başarı oranları yüksek ve en sık kullanılan mide küçültme ameliyatı tüp mide ameliyatı olarak isimlendirilir. 15 yıllık bir geçmişi olan bu uygulamanın diğer adı ise sleeve gastrektomi şeklindedir.

Mide küçültme ameliyatlarının günümüzde uygulanan farklı bir çeşidi de gastrik bypass işlemidir. Fakat gastrik bypass yalnızca özel durumlarda tercih edilen bir uygulamadır. Tip 2 şeker hastalığı problemleri bulunan ve insülin kullanımının son derece eski olması halinde ve özellikle vücut kitle indeksi son derece yüksek olan bireylerde gastrik bypass uygulamaları tercih edilir. Bunun yanında tüp mide ameliyatından sonra tekrardan kilo alan hastalarda ikinci bir ameliyat yöntemi olarak gastrik bypass yöntemleri kullanılır.

Tüp Mide Ameliyatı Kilo Problemi Olan Herkes İçin Uygun Mudur?

Tüp mide ameliyatı olacak olan kişilerin birtakım şartları taşıması gerekir. Bu şartlar;

• Bu ameliyatı olacak olan kişilerin vücut kitle indeksinin 40 kg/m2 üzerinde olması gerekir. Bu kişiler morbid obez olarak isimlendirilmektedir.

• Bunun yanında vücut kitle indeksi 35-40 arasında olan ve şişmanlığa bağlı tip 2 şeker hastalığı bulunan, hipertansiyon ve uyku apnesi problemleri bulunan morbid obez hastalara da bu mide küçültme ameliyatları yapılabilir.

Bunun dışında yeni tip 2 şeker ve metabolizma sorunları olan ve vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan hastalara da bu işlemler yapılabilir. Obezite ameliyatları estetik açıdan yani kişilerin daha zayıf görünmesi için gerçekleştirilen uygulamalar değildir.

Tüp Mide Ameliyatı İşlemleri Kaç Yaşına Kadar Gerçekleştirilir?

Tüp mide ameliyatı ismi ile de bilinen mide küçültme ameliyatı 18-65 yaş arasında olan kişilere uygulanan bir işlemdir. Kişilerin mide ameliyatın uygun olmaları için Dünya sağlık örgütünün belirlemiş olduğu vücut kitle indeksi değerlerinin 35 ya da üzerinde olması gerekir.

Yaşı 18 altında olan ve obezite dereceleri ile beraber bazı hastalık durumlarının söz konusu olduğu ve doktor kararı yanında ebeveyn onayı da gerekli bir konudur.

65 yaşın üzerinde olan kişilerde ise sağlık durumu ve ameliyatın gerekli olup olmadığı konularının değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Tüp Mide Ameliyatında Revizyon Ameliyat Nedir ve Kimler İçin Uygundur?

Revizyon ameliyatı şişmanlık cerrahisi ardından kişilerin yeniden kilo alması, darlık ya da kaçak gibi bazı komplikasyonlar sebebiyle gerçekleştirilen işlemlerdir. Revizyon ameliyatlarının ön plana çıkmasının en önemli nedeni çoğunlukla kişilerin tüp mide ameliyatından sonra tekrardan kilo alması durumudur.

Hastaların tekrardan kilo almasının sebepleri bu kişilerin yeterince takip edilmemesi ve bunun yanında kişilerin yetersiz bir şekilde bilgilendirilmesidir. Hastalar bilinçli olsalar bile sürece uymamaları durumunda kilo alma problemleri söz konusu olabilir. Bu sebeplerle kişilerde %20 ile %30 civarında yeniden kilo alımı durumu söz konusu olabilir.

Kişilere uygulanan revizyon ameliyatlarının doğru bir şekilde tercih edilmesi son derece önemli bir konudur. Revizyon ameliyatları teknik açıdan çok daha zordur. Revizyon ameliyatlarının tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Günümüzde obezite ameliyatlarının sayılarının artması ile revizyon ameliyatlarında da artış olmuştur.

Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların nüksetmesi ya da geri kilo alan kişilerde tercih edilen bazı ameliyat tipleri bulunur. Bu ameliyatlar içerisinden en doğru olana hastalar ile konuşularak karar verilmesi gerekir.

Tüp Mide Ameliyatlarının Ardından Ağrı Durumları Söz Konusu Olur Mu?

Tüp mide ameliyatı cerrahisi son zamanlarda laparoskopik bir şekilde küçük kesiler ile gerçekleştirilir. Bu kesiler oldukça milimetrik olmaları ile dikkat çekerler. Kapalı ameliyat olarak isimlendirilen bu yöntem robotik cerrahi ile gerçekleştirilir. Robotik cerrahi işleminde robot kollarını kontrol eden doktor ile doktora yardımcı olan uzmanlar vardır.

Laparoskopik ameliyatlarda karın kası ve zarlar kesilmediği için ameliyatın ardından ciddi ağrı durumları söz konusu olmaz. Ameliyattan sonra hastalara ağrı kesiciler verilerek yaşanabilecek ağrı durumları giderilmiş olur.

Tüp mide ameliyatı olan kişiler ameliyat olduktan sonra aynı günün akşamında yürümeye başlarlar. Çoğunlukla ikinci günden sonra ciddi ağrı durumları söz konusu olmaz. Hastalarda ilk zamanlarda gerginlik ve basınç hissi durumları söz konusu olabilir. Bu durumunda ağrı kesiciler ile giderilmesi mümkün olur.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası İz Kalır Mı?

Tüp mide uygulaması kapalı bir yöntemle gerçekleştirildiği için sadece karın bölgesinde ufak kesi izleri vardır. Bu çizgilerin birkaç ay gibi kısa sürede tamamen görünmez olması durumu söz konusu olur. Tüp mide ameliyatı olan kişiler ameliyattan yaklaşık 5 yıl sonra fazla kilolarının %60’lık kısmını kaybederler. Bu yöntem ile kilo verme gastrik bypassa eşdeğerdir. Emilim bozukluğu sorunları gastrik bypassa oranla çok daha az olduğundan tüp mide ameliyatının ardından kişilerin vitamin ve mineral desteği alması önemlidir.

Tüp mide ameliyatları uzun dönemlerde etkilerini kaybederler. Bu gibi durumlarda kişilerin geri kilo alması durumları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda bir sonraki ameliyat yöntemi olarak gastrik bypass tercih edilir.

Tüp Mide Ameliyatının Ardından Kilo Alınır Mı?

Tüp mide ameliyatı sonrası kişilerin tekrardan kilo alma oranları %15 civarındadır. Bazen ameliyattan sonra %5-10 olasılıkla yeniden morbid obez durumu söz konusu olabilir. Bu sebeple tüp mide ameliyatı olmuş hastaların yeniden kilo almasının engellemesi için uzman hekimlerin hastaların takibini gerçekleştirmesi önemli bir konudur.

Tüp mide ameliyatı olan kişilerin operasyonu gerçekleştiren hekim ile diyetisyen ve psikologların da yer aldığı bir obezite ekibi tarafından yakından takip edilmesi gerekir. Hastaların ömürleri boyunca takipleri yapıldığı zaman kilo alma durumları da söz konusu olmaz.

Tüp Mide ve Gastrik Bypass Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gastrik bypass ameliyatı özellikle uzun süreler ağır şeker hastalığı bulunan ve yemek borularında ciddi yaraları olan hastalara uygulanan bir ameliyat işlemidir. Türkiye’de bu işlemin yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi vardır. Günümüzde gastrik bypass ameliyatı yerine tüp mide ameliyatı daha sık tercih edilir.

Tüp mide ameliyatının yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden biri anatomik yapısıdır. Gastrik bypass ameliyatı işleminde midenin küçültülmesi işlemi gerçekleştirilirken safra kesesi ile bağırsak kollarının yer değiştirmesi işlemi ile hastaların gıda alımlarının kısıtlanması durumu söz konusu olur. Tüp mide ameliyatında ise midenin açlık hormonu salgılandığı bölümü de dahil olmak üzere bir kısmının çıkarılması işlemi gerçekleştirilir. Bağırsaklarda herhangi bir değişiklik durumu söz konusu olmaz. Bunun yanında anatomik yapıda da değişiklik yapılmamaktadır.

Hastalar bu iki ameliyat çeşidinde de iyi bir şekilde takip edilmezlerse ve destek tedavisi almazlarsa geri kilo alma durumları söz konusu olabilir. Kilo alımının olması halinde tüp mide ameliyatında revize işlemleri gerçekleştirilebilir. Ancak gastrik bypass ameliyatında anatomik yapı değiştiği için bu ameliyatın tekrar edilmesi durumu söz konusu olmaz.

Mide-jejenum birleşiminde bulunan ülser, bağırsakların birbirine dolaşması gibi gastrik bypassa özgü olan bazı komplikasyon durumları söz konusudur. Tüp mide ameliyatı işlemlerinde komplikasyon meydana gelme riskleri son derece düşüktür. Bunun yanında gastrik bypass ameliyatı sonrasında ishal durumlarının yaşanması, vitamin ve mineral eksiklikleri, protein eksiklikleri, tüp mide ameliyatına göre daha fazladır.

Tüp Mide Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Mide küçültme ameliyatı işleminde nadir de olsa bazı komplikasyonların meydana gelme durumları söz konusu olabilir. Tüp mide ameliyatı işleminden sonra midede kanama veya kaçak durumları gözlemlenebilir. Bu gibi komplikasyonların yaşanması halinde hastaların yaşamlarının tehlikeye girmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bu komplikasyonların hızlı bir şekilde anlaşılması ve gerekli düzenlemelerin cerrahi ekipler tarafından gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.

Tüp mide ameliyatları büyük cerrahi ameliyatlar arasında yer alır. Diğer bütün büyük cerrahi ameliyatlardaki gibi ameliyattan sonra bazı risk durumları söz konusu olur. Tüp mide ameliyatında yaşanan riskleri kişilerin kilosuna ve yaşına göre artış gösterir. Tüp mide ameliyatı ile gastrik bypass ameliyatlarının riskleri göz önünde bulundurulduğunda tüp mide ameliyatı ölüm riski en az olan ameliyatlardan biridir. Bu uygulamadaki ölüm riski safra kesesi ameliyatındaki kadar oldukça düşüktür.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre şişman bireylerde apandisit ve safra kesesi ameliyatı riskleri zayıf bireylere göre son derece fazladır. Tüp mide ameliyatından önce hastaların tüp mide ameliyatları ile ilgili olarak uzman doktorlar tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi önemlidir. Obezite ameliyatı estetik bir amaçla uygulanmaz. Morbid obez olan hastaların obezite nedeniyle yaşam süreleri yaklaşık 10-15 yıl kadar kısaldığı için obeziteye bağlı riskler tüp mide ameliyatı risklerinden çok daha fazla olduğu ifade edilebilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kaçak Riski Nedir?

Tüp mide ameliyatı sonrası kişilere ağızdan radyo opak bir sıvı verilir. Bu şekilde midede herhangi bir kaçak sorununun olup olmadığının kontrol edilmesi mümkün olur. Tüp mide ameliyatından sonra hastaların ilk üç günlük sürede hastanede yatmaları ve yakından takip edilmeleri son derece önemlidir.

Tüp mide veya gastrik bypass ameliyatı olan kişilerin hastaneden taburcu olmaları halinde kaçak problemlerinin anlaşılması için dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bunlardan ilki hastalarda sebebi olmayan ateş diğeri ise ani ortaya çıkan karın ağrısı problemleridir. Tüp mide ameliyatından sonra meydana gelebilecek kaçak risklerine karşı hastalar taburcu olduktan sonra ateş ya da karın ağrısı hissetmeleri halinde vakit kaybetmeden doktora başvurmaları önemlidir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Beslenme

Tüp mide ameliyatından sonra beslenme konusunda hastaların dikkatli olması son derece önemlidir. Bu uygulamanın başarılı olması için hastaların yeni bir yaşam tarzı benimsemesi büyük önem taşır. Metabolizma ve endokrinoloji uzmanlarının işbirliği ile beraber oluşturulan diyet programına uyulması ve gerekli olması halinde besin, mineral ve vitamin takviyelerinin düzenli bir şekilde alınması son derece önemlidir.

Hastalara özel olarak beslenme programı oluşturulsa da tüp mide ameliyatının ardından beslenmede temel olarak dikkat edilmesi gereken konular şu şekildedir;

• Tüp mide ameliyatından sonra protein hastaların beslenmelerindeki önemli besin maddelerinden biridir. Günde yaklaşık olarak 60 gram kadar protein kaynağı almaya özen gösterilmelidir.

• Hastaların öğün atlamamaya özen göstermesi önemli konulardan biridir. Kişilerin gün içerisinde en az 3 öğün beslenmeye dikkat etmesi gerekir. Bunun yanında 2 ara öğün yapmak da önemlidir. Bu şekilde midenin aşırı doldurulması durumu söz konusu olmaz. Metabolizma da çok daha hızlı bir şekilde çalışır.

• Tüp mide ameliyatından sonra hastaların her zaman yemeklerini masada yemeye özen göstermesi gerekir. Ana yemekler için en az yarım saat ayrılmalıdır. Bunun yanında mutfak tezgahı, TV ya da bilgisayar başında yemek yemekten kaçınmak son derece önemlidir.

• Yemeklerin küçük porsiyonlar şeklinde ve küçük parçalara bölünmüş olarak hazırlanması son derece önemlidir. Çok fazla yemek tüketimini önlemek için küçük tabak, küçük kaşık ve çatal kullanılmalıdır. Yiyeceklerin yavaş bir şekilde tüketilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca yemekler iyice çiğnenerek yutulmalıdır. Servis tabakları ile tencerelerin masada olmamasına özen gösterilmelidir ve ikinci porsiyonların tüketiminden kaçılmalıdır.

• Tüp mide ameliyatı olan kişilerin günde yaklaşık 6-8 bardak kadar kafeinsiz, gazsız ve kalorisiz içecek tüketmeleri gerekir. Yemeklerden yarım saat kadar önce herhangi bir şey içmekten uzak durmalıdırlar. Böylece mide bulanması sorunlarının önüne geçilmiş olur.

• Tüp mide ameliyatından sonra doktorun önerdiği vitamin ve minerallerin düzenli bir şekilde alınması önemlidir. Bunun yanında hastaların doktorlarına sormadan farklı ilaç veya besin takviyesi almaktan da kaçınması gerekir.

• Tüp mide ameliyatları bir kür veya diyet olarak görülmemelidir. Edinilen sağlıklı beslenme alışkanlıkları tüp mide ameliyatı olan kişilerin yaşam biçimleri olacaktır.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Yapılacak Egzersizler

Uzman denetiminde gerçekleştirilen düzenli spor programlarının benimsenmesi obezite ameliyatlarının başarısında büyük rol oynar. Yapılan egzersizlerin iyileşmeyi hızlandırdığı da bilinen bir gerçektir. Fakat daha öncesinde egzersiz alışkanlığı bulunmayan kişilerin egzersiz programını benimsemeleri zor olabilir. Fazla kiloların verilmesi ve hastaların sevdikleri egzersizleri yapmaları ile spor alışkanlıkları da kazanılmış olur.

Tüp mide ameliyatından sonra hastalara özel olarak egzersiz programları oluşturulur. Mide ameliyatının ardından spor yapma konusunda bazı prensiplere dikkat edilmesi gerekir.

• Tüp mide ameliyatının ardından doktor onayı almadan spora başlanmamalıdır. Bunun yanında yapılacak olan egzersizleri doktorun bilmesi de önemlidir.

• Ameliyattan yaklaşık 3 ay kadar sonra hastaların yavaş yavaş egzersizlere başlaması mümkündür. Hızlı kilo vermek amacıyla asla önerilenden daha fazla egzersiz yapılmamalıdır.

• Ameliyatın ardından erken dönemlerde hastalar için en ideal egzersiz yürüyüştür. Doktor ve egzersiz danışmanlarının önerdikleri tempo ve sürelerde yürüyüş yapılmalıdır.

• Ameliyattan sonra doktorun onay vermeden karın hareketleri ile ağırlık kaldırmaktan kaçınmak gerekir.

• Kişilerin sevdikleri egzersizleri tercih etmesi son derece önemlidir. Bu sayede kas ve kemik yapısı geliştirilirken aynı zamanda kondisyonun artması da mümkün olur.

• tüp mide ameliyatından sonra yüzme ve fitness tercih edilebilecek egzersizlerdir. Kişilerin bunları yapmak için imkanları varsa danışmanlardan bunları içeren bir egzersiz programı istenebilir.

Didim Tüp Mide Ameliyatı

Didim, Türkiye’nin tatil beldelerinden biri olmasının yanında uzman doktorları ile başarılı tüp mide ameliyatlarının da gerçekleştirildiği bir yerdir. Türkiye, uygun fiyatlı olması ve başarılı doktorları ile sağlık turizminde sıklıkla tercih edilir. Tüp mide ameliyatı için Didim’i tercih ederek hem başarılı bir şekilde ameliyatınızı olabilir hem de mükemmel bir tatil yapabilirsiniz. Didim tüp mide ameliyatı fiyatları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık