Türkiye’de Yara İzi Tedavi Fiyatları

Türkiye’de Yara İzi Tedavi Fiyatları

Skar revizyonu işlemi vücutta yer alan yara izlerinin çok daha kabul edilebilir bir hal almasının sağlanmasıdır. Günümüz teknolojisinde vücutta yer alan yara izlerinin tamamen silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat mevcut yara izlerinin büyüklüğünün azaltılması, değiştirilmesi veya gizlenmesi gibi işlemler rahat bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle bu ameliyatı isteyen hastaların beklentileri de oldukça önemlidir.

Hastalar izlerin tamamen yok edilmesini istiyorlarsa bu ameliyat beklentilerini karşılamayacaktır. Skarın bulunduğu alana, yaşına, şekline ve özelliklerine bağlı olarak farklı tekniklerin uygulanması mümkündür. Bazı bölgelerde bulunan skarlar ameliyat edilse bile 6 ay sonrasında eski hallerine yakın bir görünüme yeniden dönebilirler. Bu gibi durumlarda küçük miktarlarda iyileşme için ameliyat olmaktansa alternatif tedavi yöntemleri tercih edilmesi çok daha doğru olacaktır. Keloid denilen skar türünde ameliyat sonrası nüks etme ihtimali son derece yüksektir.

Ameliyat sonrasında bölgesel olarak değişmesinin yanında ortalama %90 oranında nüks meydana gelebilir. Ameliyat sonrasında uygulanan tedaviler ile bu oran azaltılsa dahi hasta gruplarının bu ameliyatı olmadan önce düşünmeleri son derece önemlidir.

Skar revizyonu ameliyatı sonrasında 3 ile 6 ay içerisinde ameliyat bölgesinde zamanla azalan bir kırmızılık meydana gelir. Bir süre sonra skar cilt rengine dönmeye başlayacaktır. Ameliyattan 10 gün sonra silikon tabaka, silikon jel, baskılı elbise ya da çeşitli kremlerin kullanılmasının herhangi bir zararı bulunmaz. Özellikle ilk 6 ay boyunca bu alanın güneşten korunması son derece önemlidir.

Kronik Yara Nedir?

Normal şartlar altında vücutta bulunan yaralar 3-4 hafta içerisinde belirgin bir şekilde iyileşmeye başlarlar. Fakat 4-6 haftadan sonra bile iyileşme eğilimi geciken ya da hiç iyileşmeyen yara durumları kronik yara olarak isimlendirilir.

Kronik yaralar çoğunlukla yara bölgesini hissetmeyen felçli ve yatalak olan hastalarda meydana gelebilir. Bunun dışında kan damarı tıkanıklığı, romatizmal hastalıklar, diyabet hastalığı durumlarında da sıklıkla görülür. Bu yaraların kapatılması için sebep olan durumların desteklenmesi, bunun yanında plastik cerrahi teknikleri içerisinde yer alan deri greftleri ve deri flepleri ile yaraların kapatılmasının sağlanması önemli bir konudur. Kronik yara durumları çoğunlukla plastik cerrahiyi en çok uğraştıran yaralardır.

Diyabetik ve Ayak Yaraları Tedavisi

Diyabetik ve ayak yaraları pansuman ya da cerrahi girişimler ile tedavi edilebilir. Pansuman işlemlerinin yeterli gelmediği, dolaşım bozukluğu, enfeksiyonun fazla olduğu, kabukların meydana geldiği durumlarda cerrahi girişimler gerekli olabilir.

Enfekte ayak yaraları mikropların çevreye ya da kana karışması durumunda kişilerin sağlığı tehdit eder boyuta ulaşır. Bu durumda acil cerrahi girişimler ile yara debridmanı işleminin düşünülmesi gerekir. Tedavide cerrahi girişim ve sonrasında uzun süren bir endokrinoloji, kalp damar cerrahisi ve fizik tedavisi takibi gerekli olabilir.

Yara iyileşmelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle ameliyattan en az 15 gün öncesinde sigara kullanımının bırakılması önemli bir konudur. Ameliyat öncesinde ve sonrasında kan şekerinin normal sınırlarda seyretmesinin sağlanması önemli bir konudur.

Yara İzi Ameliyatı Nasıl Gerçekleştirilir?

Ameliyatta diyabet sebebiyle yara çevresinde ve üzerinde bulunan kabuklar kanama alanına kadar temizlenmelidir. Dolaşımı bulunmayan ya da bozuk olan ayak kısımlarının ampüte işlemleri gerçekleştirilir. Ayakta abse olması halinde bu yerlerin açılarak içlerinin boşaltılması işlemi gerçekleştirilmelidir. Yumuşak doku ve kemiklerde enfekte olan kısımların cerrahi bir şekilde çıkarılması işlemleri yapılmalıdır.

Cerrahi temizlik işleminden sonra pansumanla takip işlemleri yapılabileceği gibi duruma göre uygun yaralara deri yaması ya da doku transferi işlemi yapılır. Diyabetik ayak yarası cerrahi sırasında enfeksiyonun devam etmesi ve yaralara uygulanan deri yamaların iyileşmemesi durumları ile karşılaşılabilir. İskemik özelliklerin ağır bastığı durumlarda ampütasyon seviyesinin yükseltilmesi gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Skar Dokusu Nedir?

Yaralanma ve çeşitli ameliyatlardan sonra meydana gelen kötü yara iyileşme durumları skar dokusu olarak isimlendirilir. Skar dokularının aşırı şekilde gelişmesi durumları hipertrofik skar olarak isimlendirilir.

Hipertrofik skar dokusu durumlarında çoğunlukla cerrahi tedavi önerilmez. Normal skar dokularında yara izlerinin azaltılması amacıyla plastik cerrahlar tarafından nebdeelerin cerrahi düzeltilmesi işlemi sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Ameliyat yalnızca daha iyi bir görünüm elde etmeyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Ameliyatların skarları tamamen kaybetmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yalnızca yara alanının küçültülmesine yardımcı olur.

Skar düzeltilmesi ameliyatı uygulanan kişilerin sigara kullanmaları yaraların iyileşmesi üzerinde kötü etki bırakır. Bu nedenle bu ameliyatı olan kişilerin sigara kullanmaları tamamen yasaktır.

Skar Revizyonu İşlemi Nasıl Yapılır?

Skar düzeltilmesi lokal anestezi veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Skar dokusunun uygun bir şekilde çıkarılmasının ardından kesi hattı deri üzerinde tek tek dikişler veya deri altından gizli dikiş atılarak kapatılır. Bu alan pansuman yapılarak örtülür.

Genellikle ameliyattan sonra ilk haftalarda ameliyat bölgelerinin ıslatılmadan yarım şekilde duş alınması önerilir. 10. günden sonra kişiler tam duş alabilirler. 4. Haftadan önce deniz ve havuza girilmesine izin verilmez.

Ameliyat kesisi çoğunlukla ameliyat sonrası ilk zamanlarda kırmızı kaşıntılı ve oldukça bellidir. Zamanla, özellikle 6 aydan sonra ameliyat izlerinin renginin açılması, kaşıntının azaltılması gibi durumlar beklenir. Bu süreç iki yıl kadar devam ederek gerçekleşir. İki yılın sonunda bile ameliyat bölgesinde deri renginde ince bir ameliyat izi kalması durumu söz konusu olur. Anormal gelişen nedbeleşme için jeller ve silikon baskı işlemleri gerekebilir.

Kötü İyileşen Yaraların Düzeltilmesi

İnsan vücudunda oluşan bütün yaraların iyileşmesi sonucunda skar dokusu meydana gelir. Bu da vücutta kesilen her alanda yara izi meydana geleceği anlamına gelir. Bu durum da genellikle kalıcı olur. Plastik cerrahların başta estetik ameliyatlar olmak üzere önemli uğraşları arasında ameliyatlarda kullanılan kesileri olabildiğinde saklı bölgelerde gerçekleştirerek, ince ve hassas dikiş teknikleri ile daha az görünür yapmalarıdır.

Vücutta bulunan kesiler her zaman cerrah kontrolünde bir ameliyat için olmaz. Cerrah kontrolünde bir ameliyat olsa bile her zaman istendiği gibi bir iyileşme görülmeyebilir. Bunun dışında travma ve kazalara bağlı olarak da istenmeyen ve kötü iyileşen yara izleri ile de sıklıkla karşılaşılır. Bu gibi durumlarda yara izlerinin daha az belirgin duruma getirilmesi için gerçekleştirilen işlemlerin tamamı skar revizyonu olarak isimlendirilir.

Skar revizyonu ameliyatı yara izlerinin büyüklüğü ve yerleşimi ile beraber uygulanacak olan tekniğe de bağlı olarak lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. İşlem süreleri bu faktörlere bağlı olarak değişken olabilir. Skar revizyonunda kullanılan teknikler içerisinde yara izlerinin cerrahi yöntemler ile çıkarılarak daha düzgün ve ince bir şekilde tekrardan dikilmesi yer alır. Bir diğer yöntem ise zeminden yeni bir deri üretiminin sağlanarak provoke etmek için zımparalama yöntemlerinin kullanımıdır.

Türkiye’de Skar Revizyonu Ameliyatı

Türkiye’de skar revizyonu ameliyatı fiyatları izlerin büyüklüğüne, yönüne ve lokalizasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunun yanında iz tedavisi fiyatları yapılacak olan tedavilerin türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak Türkiye’de dövizin yüksek olması nedeniyle skar revizyonu işlemleri oldukça uygun fiyatlıdır. Türkiye’de skar revizyonu tedavisi hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık