Mide Botoksu Ne İçin Kullanılır?

Mide Botoksu Ne İçin Kullanılır?

Mide botoksu, kilo verme tedavilerinden biridir. Bu tedavide midenin belirli bir bölümüne botulinum adı verilen botoks iğnesi enjekte edilir. Cerrahi yöntem olmaması iyi bir avantajdır ve bu nedenle herhangi bir şekilde kesi gerektirmez. Botoks tedavisi ile kişinin 20 kiloya kadar vermesi gerekir. Botoks sayesinde açlık hormonu düşer. Mide asidi salgısı azalır ve midenin boşalması da yavaşlar. Açlık hormonunun düşmesi kişinin kan şekerini de düzene sokar. Bu durumda kişilerin iştahında azalma ve açlık gecikmesi gibi durumlar meydana gelir. Gecikmiş mide boşalması durumları kan şekerinin ani bir şekilde düşmesi ya da yükselmesi durumlarını engeller. Bunun yanında kişilerin gün boyunca kan şekeri seviyesinin daha stabil kalmasına yardımcı olur.

Mide Botoksu İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Mide botoksu işlemi ağız yolu ile endoskop kullanılarak ağrısız olarak gerçekleştirilir. İşlem esnasında genel anestezi yapmaya gerek yoktur. Bu nedenle mide botoksu işlemi diğer obezite tedavileri gibi cerrahi işlem olarak kabul edilmez. Bu nedenle yapılan işlem güvenli ve zararsızdır.

Hastalara uygulanan botoks işlemleri hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Botoks işlemi 15 dakika gibi kısa sürede gerçekleşir. Bu işlem için ameliyat gerekmediğinden hastaların vücuduna kesi işlemi yapılmamaktadır. Mide botoksu oral bir yöntemdir. Hastalar işlemden sonra birkaç saat müşahede altında tutulur ve sonrasında taburcu edilir.

Mide Botoksunun Yan Etkileri Var Mıdır?

Mide botoksu işlemi yaptıran kişiler uygulama gün dahil olmak üzere 2-3 gün içerisinde yöntemin etkilerini görür. Mide botoksu yönteminden yaklaşık 2-3 gün sonra kişilerde açlık hissi yavaşlar. 2 hafta gibi oldukça kısa bir süre sonra hastalarda kilo kaybı görülmeye başlar. Hastaların kilo verme süreçleri yaklaşık olarak 4-6 ay sürebilir. Bunun nedeni ise karın bölgesine uygulanan botoks işleminin 4 ile 6 ay arasında etkisini kaybetmesidir. Bu sebeple mide botoksu yöntemi vücutta kalıcı bir hasar oluşmasına neden olmaz.

Vücudun diğer bölgelerine uygulanan botoks ile mide botoksunun herhangi bir yan etkisinin olmadığı bilinen bir konudur. Mide botoksu işlemi ile sinir ve sindirim sistemlerinin olumsuz bir şekilde etkilenmemesi adına prosedür karın düz kasları üzerinde çalışmak üzerine tasarlanmıştır. Mide botoksu, botoks işlemine alerjisi olan kişilerde olumsuz reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle alerjisi olan kişilere botoks yönteminin uygulanması önerilmez.

Mide Botoksu Yöntemi Kimlere Uygulanır, Kimlere Uygulanmaz?

Mide botoksu yöntemi;

·         Vücut kitle endeksi 25 ile 40 arasında değişiklik gösteren hastalara uygulanabilir.

·         Obezite cerrahine uygun olmayan hastalara mide botoksu uygulanabilir.

·         Çeşitli ek hastalıkları nedeniyle ameliyat olamayan hastalar için uygundur.

·         Cerrahi tedavi istemeyen hastaların kolaylıkla yaptırabileceği yöntemler arasında yer alır.

Kas rahatsızlıkları bulunan kişilerin mide botoksu yöntemi kullanması uygun değildir. Bunun yanında şiddetli gastrit ya da mide ülseri bulunan hastaların bu hastalıklar için uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu yaptırması uygun olacaktır.

Mide Botoksu İşleminin Avantajları Nelerdir?

Mide botoksu yöntemi cerrahi bir yöntem değildir. Bu nedenle kesi işlemine gerek kalmadan gerçekleştirilir. Sedasyon altında işlemin yapılması mümkündür. İşlem sırasında hastalara genel anestezi verilmesine gerek yoktur. İşlem 15-20 dakika gibi çok kısa sürelerde gerçekleşir.

Mide botoksu endoskopik bir yöntem olduğu için işlemden hemen sonra kişiler günlük yaşamlarına dönebilirler. Bu yöntem kişilerin hastanede yatmasını gerektirecek bir işlem değildir. Endoskopik bir operasyon olması nedeniyle operasyon sonrasında kişilerde ağrı durumu söz konusu olmaz.

Endoskopik mide botoksu yönteminde kişilerin vermesi istenen kilo 20 olsa da diyet uyumu, egzersiz süresi, bazal metabolizma gibi etkenlere göre kişilerin verecekleri kilolar değişiklik gösterebilir.

Mide Botoksu sonrası Hastaların Hastanede Yatması Gerekir Mi?

Mide botoksu cerrahi bir yöntem değildir. İşlem ağızdan endoskopik bir şekilde gerçekleştirilir. Bu sebeple herhangi bir kesim yapılmaz. Gastrik botoks işleminde hastalar anestezi altında işleme alınırlar. İşlemden hemen sonra hastaların taburcu edilmesinde herhangi bir sıkıntı bulunmaz. Hastaların işlemden sonra hastanede yatmasına gerek yoktur. İşlem sırasında kişi sedasyon isimli anestezik maddeye maruz kalır. Bu nedenle işlemden sonra kişilerin dikkat gerektirecek işlemler yapmaması önerilir.

Botoks tedavisinde kullanılan ilaçların etkisi 4 ile 6 ay arasında değişiklik gösterir. Bu süreden sonra kullanılan ilaçlar vücuttan atıldığı için mide botoksu yönteminin vücuda kalıcı bir hasarı bulunmaz. Mide botoksu uygun kriterlere sahip herkese rahat bir şekilde uygulanabilir. Alt yaş sınırı 16 iken, üst yaş sınırı anestezi ve sedasyon alabilecek kişilere göre değişiklik gösterir.

Türkiye’de Mide Botoksu Fiyatları

Özellikle son 2 senedir mide botoksu uygulaması Türkiye’de sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Bu işlem endoskopi ile yapıldığı için 10-15 dakika gibi çok kısa sürelerde gerçekleşir. Türkiye’de mide botoksu fiyatları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında son derece uygundur. Bu nedenle pek çok turist bu işlemi Türkiye’de yaptırmayı tercih eder. Türkiye’de mide botoksu fiyatları 300 ile 700 Euro arasında değişiklik gösterir. 

 

 

 

 

Yorum Yazın

Ücretsiz Danışmanlık